Polski Program Weterynaryjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Macieja Płażyńskiego 38, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy – KRS pod nr 0000713675, NIP 6312676986, REGON 368948283, kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł.